Kontakt adresa
Krsto Gregovic
Mirista b.b.
85300 Petrovac na moru
Crna Gora

info@adria-montenegro.com

+382 (0) 67 679 372
+382 (0) 33 461 429

Dizajn i tehnicka implementacija:
Lucian Cristian Depold -- lucian.depold@gmail.com

Garancija
I pored pazljive kontrole sadrzine tekstova mi ne preuzimamo odgovornost za sadrzinu drugih linkova. Za sadrzaj eksternih linkova odgovornost preuzimaju iskljucivo njihovi operateri.

Odgovornost
Za aktuelnost, potpunost, ili kvalitet pruzenih informacija ne preuzimamo odgovornost. Odgovornost se iskljucivo odnosi na materijalnu, idejnu ili informativnu sadrzinu ,a da putem ovog linka ne odgovaraju istinitosti.